مدا

شرکت تعاونی پرورش زنبور عسل «نحل میهن» در سال 1376 تاسیس شد. این مجموعه هم اکنون دارای ۳ هزار و ۵۰۰ کلنی زنبور عسل و مفتخر به دریافت تندیس طلایی کیفیت از صنایع غذایی و استاندارد کشور است.